ถุงผ้าไม่ทอดีกว่าถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกให้ความสะดวกสบายมากมายสำหรับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน ผู้คนมักใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมไปถึงการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และยังก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์หลายชนิดอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนนี้และลดการแพร่กระจายของมลภาวะสีขาว

หลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกเริ่มห้ามใช้ถุงพลาสติก เช่น แทนซาเนีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และภูมิภาคอื่นๆ ได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง

วิธีลดการใช้ถุงพลาสติกและพัฒนานิสัยการใช้ถุงช้อปปิ้งซ้ำ? อย่างที่เราทราบข้อดีของถุงผ้าไม่ทอนั้นสวยงาม ทนทาน และย่อยสลายได้ง่ายเราคิดว่าถุงนอนวูฟเวนจะเข้ามาแทนที่ถุงพลาสติกที่สำคัญ


เวลาโพสต์:-25 เม.ย.-2565